Kosta Bogdanović
''Utoliko je „mala slika“ danas neka vrsta „hrabrog mrava“ koji može da ponese teret nekoliko puta teži od njegove ukupne telesnosti.''
>>ceo tekst>

Miško Pavlović
''Kao neka zemlja-država, shodno sopstvenim zakonima, slika uzima i svet prirode i svet mašte, i reprezentativnu i nereprezentativnu umetnost pod uslovom da se elementi slike podvrgnu zakonu naturalizacije. Šta bi to značilo? U pravnom jeziku NATURALIZACIJA znači dati strancu određene povlastice koje uživaju rođeni građani jedne zemlje. Naravno, potrebno je znati da li stranac može biti asimilovan. U slikarstvu je ista stvar.''
>>ceo tekst>>

Jelena Krivokapić
''Duhovitom interpretacijom i autoironijom autora ove slike-mutanti su sudionici i subjekti neočekivanih obrta, istorijskih intriga ili samo posledica meditacija na temu modernističke slike (sveta) i njene zbunjuće travestije..... Oni funkcionišu i kao mera svojevrsnog ’disfunkcionalnog optimizma’ samog autora ....''
>>ceo tekst>>

Đile Marković
''Za razliku od svojih saboraca iz grupe LINIJA EX, koji su nastupili sredinom osamdesetih, Šaranovićeva je odmah demonstrirala visoku svest da cinizam nije dovoljan argument za dobru sliku Šta je, uostalom, dobra slika?''
>>ceo tekst>>

Nikola Šuica
''Fosile događaja pronalazimo između spoljne prirode (za koju civilizacija daje sporazumne metode razumevanja) i prirode lične, intuitivne slutnje. Njima upravlja proces individualne rešenosti u sugestivnoj igri ovog slikarstva posednutosti, zadovoljstva i otkrivanja.''
>>ceo tekst>>

Zdravko Vučinić
''Šaranovićeva shvata sliku kao plastičnu činjenicu, lišenu svega što je strano njenoj prirodi. Suočiti se sa takvim problemom znači otkloniti vezu sa predmetni svetom i mogućom simboličkom komponentom koja upućuje na izvor inspiracije vezan za pojavni svet. Taj proces se nije odvijao ni lako, ni brzo.''
>>ceo tekst>>

Dejan Sretenović
''Ona gradi svet likova u kojima struktura ekspresivnih kolorističkih odnosa i grubo skiciranih crta asocira na afričke prototipove, ali u isto vreme poseduje i autentične kvalitete koji otkrivaju senzibilitet okrenut jednostavnom i izražajnom, jednako kao i tajanstvenom i magijskom''
>>ceo tekst>>